kubi.com.pl

PROFESJONALNIE I Z KLASĄ

Oferta

Oferta

Głównym profilem działalności firmy jest wykonywanie dokumentacji projektowych wszelkiego typu obiektów budowlanych a w szczególności:

  • budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych,
  • budynków handlowych i usługowych oraz rekreacyjno-sportowych,
  • budynków przemysłowych,
  • obiektów zabudowy rolniczej,
  • dróg i mostów,
  • innych obiektów budowlanych,

Zajmujemy się również wykonywanie dokumentacji technologicznych z uzgodnieniami, wykonywaniem kosztorysów inwestorskich i ofertowych –  uproszczonych i szczegółowych oraz dla potrzeb indywidualnych inwestorów i instytucji. Wykonywaniem inwentaryzacji oraz oceną i ekspertyzą stanu technicznego obiektów budowlanych wraz z projektami remontów i wzmocnień. Prowadzeniem nadzoru na budowie, prowadzeniem w imieniu inwestora procedur administracyjnych przed organami administracji publicznej oraz instytucjami.